سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

کتاب های درسی : پایه پنجم

1 2 مطلب : 14

معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم ابتدایی

در این بخش معنی شعر کار و تلاش (درس هفدهم فارسی پنجم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس هفدهم فارسی پنجم با جواب ( کار و تلاش)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم با جواب ( وقتی بوعلی ، کودک بود)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم با جواب (کاجستان)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معنی شعر کاجستان فارسی پنجم ابتدایی

در این بخش معنی شعر کاجستان (درس پانزدهم فارسی پنجم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...


جواب سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم با جواب (شجاعت)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس دوازدهم فارسی پنجم با جواب (نمونه درس آزاد فرهنگ بومی 2)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس یازدهم فارسی پنجم با جواب (نقش خردمندان)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس نهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس نهم فارسی پنجم با جواب (نام آوران دیروز امروز فردا)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس هفتم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس هفتم فارسی پنجم با جواب (درس آزاد فرهنگ بومی 1)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 14
تبلیغات

مجتمع کوشش
مجتمع نشانه رستا
دبیرستان پسرانه حضرت سیدالشهدا(ع)
مسابقه کانگورو چیست؟
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم