سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

این مدرسه اعلام کرده است علاوه بر اینکه با توجه به شرایط کرونا، تعداد دانش‌آموزان در کلاس را کاهش داده است، بخشی از کلاس‌ها را هم به صورت آنلاین برگزار می‌کند.


آموزش حضوری و در صورت نیاز بستر آموزش غیرحضوری محیاست.مدرسـه ‌منعطـف‌ یعنـی‌،نسـبت‌ بـه ‌شـرایط ‌فـردی ‌هـر ‌دا‌نش‌آمـوز‌ و ‌شـرایط ‌جامعه ،‌ مدرسـه‌ آمادگـی‌ انطبـاق ‌دارد ‌بطوریکـه ‌بهتریـن ‌دسـتاورد ‌بـرای ‌هـر‌ دو‌طـرف‌ حاصـل‌ گـردد.‌
بطـور‌ مثـال ‌اگـر‌ شـرایط ‌شـهر ‌و ‌کشـور ‌بـه ‌سـمتی ‌رفـت ‌کـه ‌مـدارس ‌لازم ‌بـود ‌بـرای ‌مدتـی ‌هـر‌ چنـد ‌کوتـاه‌ بسـته
‌باشـند،‌آمـوزش ‌میتوانـد ‌بـا ‌کیفیـت‌ پیـش‌رو صـد ‌و ‌از‌ امکانهـای‌ فناوری‌ و‌ طراحـی ‌آموزشـی ‌بـه ‌نحـوی ‌اسـتفاده ‌کـرد‌ کـه‌ تفـاوت آمـوزش‌ حضـوری ‌و‌ غیرحضـوری‌ بـه ‌حداقـل ‌رسـیده بلکـه‌ ارزش ‌جمعـی ‌آن دو ‌بیشـتر ‌از ‌تـک‌تـک ‌ایـن ‌دو ‌روش ‌باشـد.یـا‌ مثـلا ممکـن ‌اسـت ‌شـرایط ‌فـردی ‌برخـی ‌دانش‌آمـوزان ‌ایجـاب‌ کنـد ‌بـرای ‌مدتـی ‌یـا ‌روزی‌ یـا ‌سـاعتهایی خـارج‌ کشـور ‌یـا‌ خـارج ‌از ‌شـهر ‌و ‌مدرسـه ‌باشـند ‌و ‌در‌ عیـن ‌حـال ‌مایلنـد‌ از‌ رونـد ‌آمـوزش ‌عقـب‌ نیفتنـد.‌مدرسـه ‌منعطـف ‌خـود ‌را ‌بـا ‌ایـن‌ شـرایط‌ متنـوع ‌انطبـاق‌ میدهـد ‌و‌ بهتریـن ‌بهـره ‌را‌ خواهـد ‌بـرد.برای ‌سال‌ جدید ‌تحصیلی ‌انعطاف ‌مدرسه ‌نردبان ‌در ‌سه سناریو ‌زیر ‌منعکس ‌میگردد :
الف)‌ مدارس‌ طبق ‌روال‌ عادی‌ باز ‌شود ‌و‌ هر ‌روز‌ همانند ‌گذشته ‌بچه‌ها‌ به ‌مدرسه ‌بروند.
ب ) ‌مدارس ‌همچنان ‌بسته ‌بمانند ‌و ‌آموزش ‌در‌ خانه ‌اتفاق‌ بیفتد.
ج )‌ مـدارس‌ نیمه‌بـاز ‌باشـند ‌یعنـی‌ روزهـا‌ و ‌سـاعت‌هایی ‌از‌ هفتـه ‌بچه‌هـا‌ در‌ مدرسـه ‌باشـند.‌ و ‌روزهایـی ‌را‌ در‌ خانـه ‌آمـوزش ‌را‌ ادامـه ‌بدهند.در مدرسه نردبان برای هر سه سناریو برنامه‌ریزی شده است و هم از ظرفیت آموزشهـای رو در رو و هـم از راه دور بصـورت همزمـان ‌و‌ بـرای‌ هـر ‌سـه ‌سـناریو ‌اسـتفاده‌ میشــود.
آموزش حضوری و در صورت نیاز بستر آموزش غیرحضوری محیاست.

درباره دبستان (ابتدایی دوره دوم) دخترانه غیر دولتی نردبان زندگی

مدرسه نردبان زندگی یک مدرسه دخترانه در مقطع دبستان (ابتدایی دوره دوم) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 2 (محدوده سعادت آباد) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی سعادت آباد، سرو شرقی، پلاک ۲۵ ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 22110090 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید.
این مدرسه، پیش دبستانی هم دارد
در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.
این مدرسه از نوع مدارس غیر دولتی است. اطلاعات بیشتری از این مدرسه از جمله شهریه مدرسه و نقشه محل قرارگیری مدرسه را در بخش‌های زیر می‌توانید پیدا کنید.
این مدرسه یک وب سایت هم دارد که با کلیک روی این لینک می توانید آن را مشاهده کنید : http://www.nardebanschool.ir
این مدرسه راه‌های ارتباطی دیگری مانند کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام، صفحه آپارات، صفحه فیس بوک، اکانت توییتر، سامانه پیامک هم دارد که در بخش اطلاعات تکمیلی مدرسه می‌توانید اطلاعات بیشتر و کامل‌تر مدرسه را مشاهده کنید.
این مدرسه در لیست مدارس تیزلند، حدود 748 بار بازدید شده است.

برای این مدرسه هنوز نظری ثبت نشده است و شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با سایرین به اشتراک می گذارید.
اگر عضو هستید، وارد سیستم شوید (اینجا کلیک کنید) و اگر عضو نیستید، عضو شوید (اینجا کلیک کنید). با عضویت و ورود به سیستم می‌توانید علاوه بر خواندن تمام نظرات و بررسی‌های مدرسه، خود شما هم نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

نقشه : (لطفا در صورتی که محل نمایش داده شده برای این مدرسه صحیح نیست، به ما اطلاع دهید. کد این مدرسه در سیستم ما : 5952)

مدرسه نردبان زندگی ، دبستان (ابتدایی دوره دوم) غیر دولتی دخترانه : سعادت آباد، سرو شرقی، پلاک ۲۵

هنوز معرفی برای این مدرسه ثبت نشده است. آیا شما از مسئولین مدرسه هستید؟ برای تکمیل اطلاعات این بخش با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)
این مدرسه هنوز تصاویر را برای نمایش در تیزلند ارسال نکرده است. آیا شما از مسئولین مدرسه هستید؟ برای تکمیل اطلاعات این بخش با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)

آیا دوست دارید مدارسی را ببینید که تصاویری از آنها منتشر شده است؟ به این مدارس نگاهی بیاندازید:


» مدرسه رضوان تهران
» مدرسه صدر
» مدرسه مروا
» مدرسه علامه حلی6
» مدرسه مهر
» مدرسه ممتازحنان
» مدرسه نور نرگس
» مدرسه شهید آقایان 2
» مدرسه درخشان
» مدرسه شهدای هفتم آذر

این مدرسه هنوز بروشورهای خود را برای نمایش در تیزلند ارسال نکرده است. آیا شما از مسئولین مدرسه هستید؟ برای تکمیل اطلاعات این بخش با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)

آیا دوست دارید مدارسی را ببینید که بروشورهایی از آنها منتشر شده است؟ به این مدارس نگاهی بیاندازید:


» مدرسه سهراب سپهری
» مدرسه سوده
» مدرسه بین الملل سوده
» مدرسه پژوهندگان علم ایران
» مدرسه راه امیرکبیر
» مدرسه آفرینش
» مدرسه امام صادق
» مدرسه پلی تکنیک هنر
» مدرسه ندای سیدالشهداء(ع)
» مدرسه دکتر حسابی

مجموعه مدارس نردبان زندگی

مجموعه مدارس نردبان زندگی

نردبان مدرسه ای متفاوت برای عصر و نسلی متفاوت است و ماموریتش پرورش افراد فاعل، تاثیرگذار و توانمند است که قدرت همدردی، همدلی و مثبت اندیشی را در خود شکوفا کرده­ اند. هدف ما در مجموعه مدارس نردبان، فراهم کردن شرایطی است که کودکان شوق زندگی را تجربه کنند و این مهم از طریق یادگیری همراه با تجربه کودکی ممکن خواهد بود.


لیست بهترین مدارس تهران
نظرات بازدیدکنندگان درباره این مدرسه
اگر شما با این مدرسه آشنایی دارید ، لطفا نظرات و تجربیات خود را درباره این مدرسه با دیگران به اشتراک بگذارید و به دیگران ، برای انتخابی بهتر کمک کنید
اگر سوالی درباره این مدرسه دارید ، بپرسید تا دیگران به پرسش های شما جواب دهند
برای اینکه نظرتان را ثبت کنید یا به نظر دیگران پاسخ دهید یا سوالی درباره این مدرسه بپرسید باید عضو شوید. عضویت رایگان است و فقط یکی دو دقیقه طول می‌کشد.

همین حـالا عضو می‌شوم تا نظر بدهم!از قبل عضو هستم! وارد می‌شوم تا نظر بدهم!

درباره این مدرسه هنوز نظری ثبت نشده است. می توانید اولین نفر باشید که درباره این مدرسه نظر و تجربه خودتان را به اشتراک می گذارید یا سوالی را مطرح می کنید. بپرسید. دیگران به شما پاسخ می دهند.