سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

این مدرسه اعلام کرده است علاوه بر اینکه با توجه به شرایط کرونا، تعداد دانش‌آموزان در کلاس را کاهش داده است، بخشی از کلاس‌ها را هم به صورت آنلاین برگزار می‌کند.


آموزش حضوری و در صورت نیاز بستر آموزش غیرحضوری محیاست.مدرسـه ‌منعطـف‌ یعنـی‌،نسـبت‌ بـه ‌شـرایط ‌فـردی ‌هـر ‌دا‌نش‌آمـوز‌ و ‌شـرایط ‌جامعه ،‌ مدرسـه‌ آمادگـی‌ انطبـاق ‌دارد ‌بطوریکـه ‌بهتریـن ‌دسـتاورد ‌بـرای ‌هـر‌ دو‌طـرف‌ حاصـل‌ گـردد.‌
بطـور‌ مثـال ‌اگـر‌ شـرایط ‌شـهر ‌و ‌کشـور ‌بـه ‌سـمتی ‌رفـت ‌کـه ‌مـدارس ‌لازم ‌بـود ‌بـرای ‌مدتـی ‌هـر‌ چنـد ‌کوتـاه‌ بسـته
‌باشـند،‌آمـوزش ‌میتوانـد ‌بـا ‌کیفیـت‌ پیـش‌رو صـد ‌و ‌از‌ امکانهـای‌ فناوری‌ و‌ طراحـی ‌آموزشـی ‌بـه ‌نحـوی ‌اسـتفاده ‌کـرد‌ کـه‌ تفـاوت آمـوزش‌ حضـوری ‌و‌ غیرحضـوری‌ بـه ‌حداقـل ‌رسـیده بلکـه‌ ارزش ‌جمعـی ‌آن دو ‌بیشـتر ‌از ‌تـک‌تـک ‌ایـن ‌دو ‌روش ‌باشـد.یـا‌ مثـلا ممکـن ‌اسـت ‌شـرایط ‌فـردی ‌برخـی ‌دانش‌آمـوزان ‌ایجـاب‌ کنـد ‌بـرای ‌مدتـی ‌یـا ‌روزی‌ یـا ‌سـاعتهایی خـارج‌ کشـور ‌یـا‌ خـارج ‌از ‌شـهر ‌و ‌مدرسـه ‌باشـند ‌و ‌در‌ عیـن ‌حـال ‌مایلنـد‌ از‌ رونـد ‌آمـوزش ‌عقـب‌ نیفتنـد.‌مدرسـه ‌منعطـف ‌خـود ‌را ‌بـا ‌ایـن‌ شـرایط‌ متنـوع ‌انطبـاق‌ میدهـد ‌و‌ بهتریـن ‌بهـره ‌را‌ خواهـد ‌بـرد.برای ‌سال‌ جدید ‌تحصیلی ‌انعطاف ‌مدرسه ‌نردبان ‌در ‌سه سناریو ‌زیر ‌منعکس ‌میگردد :
الف)‌ مدارس‌ طبق ‌روال‌ عادی‌ باز ‌شود ‌و‌ هر ‌روز‌ همانند ‌گذشته ‌بچه‌ها‌ به ‌مدرسه ‌بروند.
ب ) ‌مدارس ‌همچنان ‌بسته ‌بمانند ‌و ‌آموزش ‌در‌ خانه ‌اتفاق‌ بیفتد.
ج )‌ مـدارس‌ نیمه‌بـاز ‌باشـند ‌یعنـی‌ روزهـا‌ و ‌سـاعت‌هایی ‌از‌ هفتـه ‌بچه‌هـا‌ در‌ مدرسـه ‌باشـند.‌ و ‌روزهایـی ‌را‌ در‌ خانـه ‌آمـوزش ‌را‌ ادامـه ‌بدهند.در مدرسه نردبان برای هر سه سناریو برنامه‌ریزی شده است و هم از ظرفیت آموزشهـای رو در رو و هـم از راه دور بصـورت همزمـان ‌و‌ بـرای‌ هـر ‌سـه ‌سـناریو ‌اسـتفاده‌ میشــود.

درباره دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی نردبان زندگی

مدرسه نردبان زندگی یک مدرسه پسرانه در مقطع دبستان (ابتدایی) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 2 (محدوده سعادت آباد) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی سعادت آباد، سرو شرقی، پلاک ۲۵ ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 22110090 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید.
این مدرسه، پیش دبستانی هم دارد
در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.
این مدرسه از نوع مدارس غیر دولتی است. اطلاعات بیشتری از این مدرسه از جمله شهریه مدرسه و نقشه محل قرارگیری مدرسه را در بخش‌های زیر می‌توانید پیدا کنید.
این مدرسه یک وب سایت هم دارد که با کلیک روی این لینک می توانید آن را مشاهده کنید : http://www.nardebanschool.ir
این مدرسه راه‌های ارتباطی دیگری مانند کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام، صفحه آپارات، صفحه فیس بوک، اکانت توییتر، سامانه پیامک هم دارد که در بخش اطلاعات تکمیلی مدرسه می‌توانید اطلاعات بیشتر و کامل‌تر مدرسه را مشاهده کنید.
این مدرسه در لیست مدارس تیزلند، حدود 503 بار بازدید شده است.

برای این مدرسه 5 نظر ثبت شده است که می‌توانید در بخش نظرات، آنها را ببینید. از آنجایی که شما وارد سیستم نشده‌اید فقط 3 نظر را می‌بینید. اگر می‌خواهید تمام 5 نظر را ببینید باید وارد سیستم شوید.
اگر عضو هستید، وارد سیستم شوید (اینجا کلیک کنید) و اگر عضو نیستید، عضو شوید (اینجا کلیک کنید). با عضویت و ورود به سیستم می‌توانید علاوه بر خواندن تمام نظرات و بررسی‌های مدرسه، خود شما هم نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

نقشه : (لطفا در صورتی که محل نمایش داده شده برای این مدرسه صحیح نیست، به ما اطلاع دهید. کد این مدرسه در سیستم ما : 5951)

مدرسه نردبان زندگی ، دبستان (ابتدایی) غیر دولتی پسرانه : سعادت آباد، سرو شرقی، پلاک ۲۵

هنوز معرفی برای این مدرسه ثبت نشده است. آیا شما از مسئولین مدرسه هستید؟ برای تکمیل اطلاعات این بخش با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)
این مدرسه هنوز تصاویر را برای نمایش در تیزلند ارسال نکرده است. آیا شما از مسئولین مدرسه هستید؟ برای تکمیل اطلاعات این بخش با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)

آیا دوست دارید مدارسی را ببینید که تصاویری از آنها منتشر شده است؟ به این مدارس نگاهی بیاندازید:


» مدرسه نور نرگس
» مدرسه روحی شاد
» مدرسه شهدای هسته ای
» مدرسه مکتب الجواد
» مدرسه دانش وحید
» مدرسه رهنما
» مدرسه شهید بی طرف
» مدرسه نجم
» مدرسه انصار
» مدرسه مسلم

این مدرسه هنوز بروشورهای خود را برای نمایش در تیزلند ارسال نکرده است. آیا شما از مسئولین مدرسه هستید؟ برای تکمیل اطلاعات این بخش با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)

آیا دوست دارید مدارسی را ببینید که بروشورهایی از آنها منتشر شده است؟ به این مدارس نگاهی بیاندازید:


» مدرسه درخشان
» مدرسه دانش
» مدرسه شایستگان رازی
» مدرسه هورمند
» مدرسه سلام پیروز
» مدرسه شایستگان رازی
» مدرسه فرزانه
» مدرسه ندای سیدالشهداء(ع)
» مدرسه فرید
» مدرسه دانش

مجموعه مدارس نردبان زندگی

مجموعه مدارس نردبان زندگی

نردبان مدرسه ای متفاوت برای عصر و نسلی متفاوت است و ماموریتش پرورش افراد فاعل، تاثیرگذار و توانمند است که قدرت همدردی، همدلی و مثبت اندیشی را در خود شکوفا کرده­ اند. هدف ما در مجموعه مدارس نردبان، فراهم کردن شرایطی است که کودکان شوق زندگی را تجربه کنند و این مهم از طریق یادگیری همراه با تجربه کودکی ممکن خواهد بود.


لیست بهترین مدارس تهران
نظرات بازدیدکنندگان درباره این مدرسه
با مطالعه نظرات دیگران ، دید بهتری درباره این مدرسه به دست می آورید و می توانید انتخابی بهتر داشته باشید . لطفا اگر با این مدرسه آشنایی دارید ، با به اشتراک گذاشتن این اطلاعات ، به دیگران برای انتخابی بهتر کمک کنید ، برای ثبت نظرات و اطلاعات خود درباره این مدرسه اینجا کلیک کنید
مارال
(1399/07/19)
کسی هست که فرزندش را در این مدرسه ثبت نام کرده باشه؟ چطوره این دبستان؟
پاسخ : نظر این ولی محترم در سایت درج شد. آماده درج پاسخ مسئولین محترم مدرسه به این نظر هستیم.
سارا مسعود
(1399/06/05)
طرح درستون به صورت غیر مستقیم با مطالب کتاب درسی در ارتباط هستن و علاقه مجموعه ای از بچه ها رو در نظر میگیرن یک بازی و فیلم و اردو یا هر فعالیت دیگه ای رو طراحی میکننتا بچه ها با شرکت در اون مطالب آموزشی با توجه به علاقمندی بهترین نوع آموزش و البته همه چیز از قبل طراحی شده و بچه ها در مدرسه رها نیستن.
پاسخ : نظر این بازدیدکننده گرامی در سایت درج شد. آماده درج پاسخ مسئولین محترم مدرسه به این نظر هستیم.
احمدی
(1399/06/05)
3- خیلی برام جالب بود که در کنار رشد جسمی و روانی بچه ها به فکر معیشت هم هستن. اصلاً تا الان مدرسه ای
رو ندیده بودم که به بچه ها اونم از دوره ابتدایی یاد بدن که پول در بیارن
پاسخ : نظر این ولی محترم در سایت درج شد. آماده درج پاسخ مسئولین محترم مدرسه به این نظر هستیم.
ولی دانش آموز
(1399/05/28)
من با آقای پوردستمالچی و تیم حرفه ای شون 3 سال پیش وقتی دختر بزرگم کنکوری بود آشنا شدم. به
جرات میگم که نظم، دیسیپلین و وجدان کاری ایشون رو در هیچ مرکز مشاوره دیگه ای ندیدم. بسیار دقیق کارها رو پیگیری میکنن و به تعهداتشون عمل میکنن. وقتی شنیدم که دبستان افتتاح کردن خیلی
خوشحال شدم. با خیال راحت دخترم رو اینجا ثبت نام میکنم
پاسخ : نظر این ولی محترم در سایت درج شد. آماده درج پاسخ مسئولین محترم مدرسه به این نظر هستیم.
بازدیدکننده سایت
(1399/05/27)
خیلی خوبه که به سلامت روان بچه ها اهمیت داده میشه و رشد متوازن و همه جانبه بچه ها در اولویت هستش.
اینکه فقط بچه کتاب درسی رو بخونه و امتحان بده از عهده همه برمیاد و فکر کنم این از نقاط قوت مدرسه باشه.
خیلی برام جالب بود که در کنار رشد جسمی و روانی بچه ها به فکر معیشت هم هستن. اصلا تا الان مدرسه ای رو ندیده بودم که به بچه ها اونم از دوره ابتدایی یاد بدن که پول در بیارن.
رویگرد آموزشی مدرسه پروژه محور هستش. مطالب کتاب درسی آموزش داده میشه ولی به صورت
پروژهای. مثالا بچه ها یه صندلی میسازن و طی ساخت اون با نوشتن کلمه صندلی، روش اندازه گیری، محاسبه
مساحت، نیرویی که میتونه تحمل کنه، فروش کالا و ... آشنا میشن. اینجوری چند تا مفهوم از چند تا درس مختلف با یه پروژه آموزش داده میشه. کتاب های درسی هم برگ برگ شدن و تقدم و تاخر مطالب اهمیت نداره.
پاسخ : نظر این بازدیدکننده گرامی در سایت درج شد. آماده درج پاسخ مسئولین محترم مدرسه به این نظر هستیم.
اگر شما با این مدرسه آشنایی دارید ، لطفا نظرات و تجربیات خود را درباره این مدرسه با دیگران به اشتراک بگذارید و به دیگران ، برای انتخابی بهتر کمک کنید
اگر سوالی درباره این مدرسه دارید ، بپرسید تا دیگران به پرسش های شما جواب دهند
برای اینکه نظرتان را ثبت کنید یا به نظر دیگران پاسخ دهید یا سوالی درباره این مدرسه بپرسید باید عضو شوید. عضویت رایگان است و فقط یکی دو دقیقه طول می‌کشد.

همین حـالا عضو می‌شوم تا نظر بدهم!از قبل عضو هستم! وارد می‌شوم تا نظر بدهم!