سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

برنامه مطالعاتی جستجو در سایت : سرزمین تیزهوش ها

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1321
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(4 الی 10 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(4 الی 10 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 4 الی 10 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 4 الی 10 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی10 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی10 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 4 الی10 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(27 مهر الی 3 آبان)

زبرنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 27 مهر الی 3 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 27 مهر الی 3 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 27 مهر الی 3 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (27 مهر الی 3 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (27 مهر الی 3 آبان) است.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (27 مهر الی 3 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(27 مهر الی 3 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (27 مهر الی 3 آبان) است.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1321
تبلیغات

رتبه های برتر با چه روشی در کنکور موفق می شوند؟  class=
سفیرمال  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=