سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

برنامه مطالعاتی جستجو در سایت : سرزمین تیزهوش ها

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1453
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی (26 بهمن الی 2 اسفند) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (26 بهمن الی 2 اسفند) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...

مدرسه سلام همت
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(26 بهمن الی 2 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 26 بهمن الی 2 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(26 بهمن الی 2 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 26 بهمن الی 2 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(26بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(26بهمن الی 2 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 26 بهمن الی 2 اسفند است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(19  الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1453
تبلیغات

مدرسه سلام همت  class=
مدرسه سلام فرمانیه  class=
مدرسه نگرش  class=