سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

برنامه مطالعاتی جستجو در سایت : سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1360
 برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 16 الی 22 آذر است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 16 الی 22 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 16 الی 22 آذر است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (16 الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (16 الی 22 آذر) است

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (16 الی 22 آذر) است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (16الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (16 الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (16 الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (16 الی 22 آذر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (16 الی 22 آذر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1360
تبلیغات

دبستان اتحاد نوین  class=
تکالیف پایه چهارم  class=
فرصت های موفقیت در زندگی را کشف کنید  class=
مدرسه رقیه  class=