سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

اعظم پیکانی : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 مطلب : 51
چه تشویق هایی برای فرزند ما مناسب است؟

چه تشویق هایی برای فرزند ما مناسب است؟

ویژگی های فرزند ما با دیگران تفاوت دارد. از این رو نمی توانیم هر نوع تشویقی را برای او به کار ببریم. بهتر است که ویژگی های او را شناخته و با انواع تشویقها نیز آشنا شویم. سپس به تشویق فرزندمان بپردازیم.

0 :
ادامه...
چگونه می توانیم رفتار مطلوب را در فرزند خود حفظ کنیم؟

چگونه می توانیم رفتار مطلوب را در فرزند خود حفظ کنیم؟

یکی از دغدغه های بزرگ ما این است که رفتار خوب در وجود فرزندمان حفظ شود. ممکن است برای این کار از تشویق استفاده کنیم اما گاهی تشویق نتیجه ی برعکس دارد. از این رو ما باید بدانیم که در چه موقعیتی و چگونه به تشویق بپردازیم.

0 :
ادامه...
چگونه می توانیم رفتارهای مطلوب را در فرزند خود ایجاد کنیم؟

چگونه می توانیم رفتارهای مطلوب را در فرزند خود ایجاد کنیم؟

زمانی ما می توانیم رفتارهای مطلوب را در فرزند خود ایجاد کنیم که قادر باشیم او را بر سر ذوق بیاوریم.در این هنگام است که فرزند ما با رغبت توجه کرده و یاد می گیرد. بر این اساس بهتر است که ما از روشهایی در این زمینه بهره بگیریم.

0 :
ادامه...
روش اکتشافی، گامی به سوی یادگیری عمیق

روش اکتشافی، گامی به سوی یادگیری عمیق

زمانی که فرزند ما مطالب درسی و تربیتی را به صورت عمیق یاد بگیرد. به خوبی می تواند آنها را در تکالیف و زندگی روزمره ی خود به کار ببرد. برای شکل گیری یادگیری عمیق، ضرورت دارد که ما از روشهای آموزشی جدید استفاده کنیم.

0 :
ادامه...
با چه نوع آموزشی فرزندمان بهتر یاد می گیرد؟

با چه نوع آموزشی فرزندمان بهتر یاد می گیرد؟

آینده و موفقیت فرزند ما وابسته به نحوه ی یادگیری او در گذشته است. بر این اساس ضرورت دارد که ما به دنبال الگوهای آموزشی ای باشیم که با استفاده از آنها، بتوانیم فرزندمان را بر سر ذوق آوریم و موارد دلخواه را به او یاد دهیم.

0 :
ادامه...

توصیه ویژه: برنامه مطالعه درسی هفتگی
توصیه می‌کنیم برنامه مطالعاتی و برنامه درسی جدید و به روز را در سایت مرکز پیشرفت و هدایت تحصیلی میم ببینید. در «میم»، به صورت هفتگی با ویدئو و متن تکالیف روزانه و برنامه درسی مطالعاتی برای پایه های مختلف در دسترس شما قرار دارد.
چگونه می توانیم یادگیری مستقل را به فرزندان خود آموزش دهیم؟

چگونه می توانیم یادگیری مستقل را به فرزندان خود آموزش دهیم؟

یادگیری مستقل یکی از اصول مهم، در تمام موقعیت های زندگی است. زمانی که فرزند ما بتواند بدون اتکا به ما یاد بگیرد. به خوبی می تواند در سایر مسائل زندگی نیز مستقل عمل کرده و به حل مشکلات خود بپردازد.

0 :
ادامه...
چگونه می توانیم تفکر انتقادی را به فرزند خود آموزش دهیم؟

چگونه می توانیم تفکر انتقادی را به فرزند خود آموزش دهیم؟

یکی از دغدغه های بزرگ ما این است که فرزندمان به شکل منطقی فکر کند و تصمیم بگیرد.زمانی فرزند ما می تواند به این شکل عمل کند که از قدرت نقد و تفکر انتقادی برخوردار باشد. از این ضرورت دارد که این شیوه ی اندیشیدن را به او بیاموزیم.

0 :
ادامه...
سبک تفکر و شیوه ی اندیشیدن فرزندان ما چگونه است؟

سبک تفکر و شیوه ی اندیشیدن فرزندان ما چگونه است؟

فرزندان ما تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند. سبک تفکر آنها نیز متفاوت است. هر کدام به شیوه ای می اندیشد و عمل می کند. اگر ما بتوانیم از سبک تفکر فرزندان مان آگاه باشیم . به خوبی می توانیم با آنها برخورد کنیم.

0 :
ادامه...
با چه راهکارهایی می توانیم به پرورش انگیزه در فرزندمان بپردازیم؟

با چه راهکارهایی می توانیم به پرورش انگیزه در فرزندمان بپردازیم؟

انگیزه زمانی در وجود فرزند ما پرورش می یابد که او در محیط مناسب قرار گرفته و تعاملی خوشایند داشته باشد. حال باید دید که چه محیط و چه تعاملاتی برای فرزند ما مفید است و می تواند به او کمک کند.

0 :
ادامه...
چگونه می توانیم در وجود فرزندان خود انگیزه ایجاد کنیم؟

چگونه می توانیم در وجود فرزندان خود انگیزه ایجاد کنیم؟

مهمترین نیروی محرکه برای انجام دادن کارها، انگیزه است. زمانی که فرزند ما انگیزه کافی داشته باشد، به خوبی می تواند موانع را پشت سرگذارد و به هدف خود برسد. ما می توانیم با نوع تربیت خود این عامل را در او ایجاد کنیم.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 مطلب : 51
تبلیغات

سلام سبز دوره دوم متوسطه  class=
دبستان سلام سبز  class=
مدرسه مروا  class=
مدرسه سلام سرو  class=