سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

مسعود ادیب قیصری : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1089
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (18 الی 24 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (18 الی 24 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (18 الی 24 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (18 الی 24 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (18 الی 24 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (18 الی 24 آبان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (18 الی 24 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (18 الی 24 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 1089
تبلیغات

رتبه های برتر با چه روشی در کنکور موفق می شوند؟  class=
سفیرمال  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=