سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

مسعود ادیب قیصری : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 991
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی- نظام قدیم(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی- نظام قدیم(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی- نظام قدیم(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی- نظام قدیم(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی- نظام قدیم(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی- نظام قدیم(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوزادهم رشته تجربی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(30 شهریور الی 5 مهر)

زبرنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوزادهم رشته ریاضی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوزادهم رشته انسانی برای 30 شهریور الی 5 مهرر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (30 شهریور الی 5 مهر) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 991
تبلیغات

شروع مدارس  class=