سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی درس علوم و فنون ادبی پایه دهم

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : دهم | درس : علوم و فنون ادبی |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 12

آزمون نوبت دوم علوم و فنون پایه دهم دبیرستان سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم علوم و فنون ادبی پایه دهم دبیرستان سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم علوم و فنون ادبی پایه دهم رشته انسانی دبیرستان سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت اول علوم و فنون پایه دهم دبیرستان پسرانه سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول علوم و فنون پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول علوم و فنون پایه دهم رشته انسانی دبیرستان سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت دوم علوم و فنون پایه دهم رشته انسانی دبیرستان سرای دانش خرداد-97

آزمون نوبت دوم علوم وفنون ادبی پایه دهم رشته انسانی دبیرستان سرای دانش خرداد-97

آزمون نوبت دوم علوم و فنون ادبی پایه دهم رشته انسانی مدرسه سرای دانش- خرداد 97

آزمون نوبت اول علوم وفنون ادبی پایه دهم رشته انسانی مدرسه سرای دانش دخترانه - دی 95

1 2 مطلب : 12