سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی و آمار پایه دوازدهم

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : دوازدهم | درس : ریاضی و آمار |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 15

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان غیردولتی دکتر حسابی- دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان برتران اندیشه - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان حجاب - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان عصر علم - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان مفید - دی 98 (دانلود کنید!)


تام گیتس 15

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان حضرت زینب - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان شهدای فرهنگی - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان آزرم - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان زینب (س)- دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم دبیرستان دانش - دی 98 (دانلود کنید!)

1 2 مطلب : 15