سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی درس فلسفه پایه دوازدهم

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : دوازدهم | درس : فلسفه |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 20

آزمون نوبت اول فلسفه پایه یازدهم دبیرستان غیردولتی محراب - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان عصر علوم - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان غیردولتی حجاب - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان غیر دولتی دانشجو - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان نخبگان سرای دنش - دی 98 (دانلود کنید!)


تام گیتس 15

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان پروفسور حسابی - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول تاریخ پایه دوازدهم دبیرستان غیردولتی دانشجو - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان حضرت امام خمینی (ره) - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان غیردولتی هاتف - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم دبیرستان نمونه سمیه - دی 98 (دانلود کنید!)

1 2 مطلب : 20