سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی پایه نهم ماه اردیبهشت

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : نهم |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 92

آزمون هماهنگ نوبت دوم مهارت های نوشتاری پایه نهم استان گلستان خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم انشای فارسی پایه نهم استان ایلام خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان فارس - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان مرکزی - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)


تام گیتس 15

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان رضوی - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان بوشهر - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان یزد -اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 92