سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی پایه چهارم دبستان ماه اردیبهشت

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : چهارم دبستان |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 16

آزمون نوبت دوم ریاضی پایه چهارم استان یزد- خرداد 96 (دانلود کنید!)

آزمون علوم پایه چهارم ابتدایی خیلی سبز - اردیبهشت 96 (دانلود کنید!)

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی خیلی سبز - اردیبهشت 96 (دانلود کنید!)

آزمون میان ترم ریاضی پایه چهارم اردیبهشت-95 (دانلود کنید!)

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی اردیبهشت-95 (دانلود کنید!)


تام گیتس 15

آزمون نوبت دوم ریاضی پایه چهارم ابتدایی- اردیبهشت 95 (دانلود کنید!)

آزمون مستمر ریاضی پایه چهارم دبستان دولتی دکتر حسابی اردیبهشت-94 (دانلود کنید!)

آزمون مستمر ریاضی فصل دوم پایه چهارم ابتدایی دبستان دکتر حسابی مهرگان قزوین اردیبهشت-94 (دانلود کنید!)

آزمون مستمر ریاضی فصل ششم دبستان دکتر حسابی مهرگان قزوین اردیبهشت-92 (دانلود کنید!)

آزمون مستمر ریاضی پایه چهارم ابتدایی دبستان دولتی دکتر حسابی اردیبهشت-94 (دانلود کنید!)

1 2 مطلب : 16