سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه یازدهم

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : یازدهم | درس : تاریخ |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 13

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم رشته تجربی دبیرستان پسرانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته تجربی دبیرستان دخترانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم رشته تجربی دبیرستان دخترانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم رشته تجربی دبیرستان دخترانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم دبیرستان پسرانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ معاصر پایه یازدهم دبیرستان دخترانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم دبیرستان دخترانه سرای دانش خرداد-98

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم رشته تجربی دبیرستان پسرانه سرای دانش اردیبهشت-98

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم دبیرستان پسرانه سرای دانش اردیبهشت-98

آزمون نوبت دوم تاریخ 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی -خرداد 97

1 2 مطلب : 13