سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی و آمار پایه یازدهم

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : یازدهم | درس : ریاضی و آمار |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 14

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم دبیرستان غیردولتی دکتر حسابی - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم دبیرستان عصر علم - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه سرای دانش واحد فلسطین - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم دبیرستان تفکر - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم دبیرستان غیردولتی دانشجو - دی 98 (دانلود کنید!)


تام گیتس 15

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم دبیرستان دارالفنون - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه سرای دانش واحد رسالت - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی دبیرستان پسرانه سرای دانش واحدحافظ - دی 98 (دانلود کنید!)

آزمون میان ترم جغرافیا پایه یازدهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه سرای دانش - آبان 98 (دانلود کنید!)

آزمون میان ترم ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته علوم انسانی دبیرستان دخترانه سرای دانش -آبان 98 (دانلود کنید!)

1 2 مطلب : 14