سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم ماه اردیبهشت

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: پایه : یازدهم |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 3 4 مطلب : 31

آزمون نوبت دوم عربی پایه یازدهم دبیرستان روش نوین خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم نگارش پایه یازدهم آموزشگاه غیردولتی بهجت - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم حسابان پایه یازدهم دبیرستان نمونه دولتی دکتر هشترودی خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم رشته تجربی دبیرستان پسرانه سرای دانش اردیبهشت-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم تاریخ پایه یازدهم دبیرستان پسرانه سرای دانش اردیبهشت-98 (دانلود کنید!)


تام گیتس 15

آزمون نوبت دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دبیرستان سرای دانش - ادریبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم عربی پایه یازدهم دبیرستان غیر دولتی بهجت خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم عربی پایه یازدهم دبیرستان غیر دولتی بهجت خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم دین وزندکی پایه یازدهم دبیرستان غیردولتی شمس - اردیبهشت 98 (دانلود کنید!)

آزمون میان ترم نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم دبیرستان سرای دانش اردیبهشت-98 (دانلود کنید!)

1 2 3 4 مطلب : 31