سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوال امتحانی مقطع متوسطه دوره اول (دبیرستان) پایه نهم استان : آذربایجان شرقی

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: مقطع : متوسطه دوره اول (دبیرستان) | پایه : نهم | استان : آذربایجان شرقی |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 3 4 5 مطلب : 42

آزمون نوبت دوم هماهنگ علوم تجربی پایه نهم اداره کل آموزش پرورش استان آذربایجان شرقی - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم اداره کل آموزش پرورش استان آذربایجان شرقی- خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی منطقه آذرشهر- خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ ریاضی پایه نهم شهرستان آذر شهر - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ ریاضی پایه نهم استان آذربایجان شرقی (تبریز) - خرداد 1400 (دانلود کنید!)


شب امتحان

آزمون هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی (شهرستان مراغه) - اردیبهشت1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم عربی پایه نهم اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی(آذرشهر)- اردیبهشت 1400 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی- خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم اداره کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی- خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم املا (فارسی) پایه نهم اداره کل آموزش پرورش استان آذربایجان شرقی - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

1 2 3 4 5 مطلب : 42