سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی مقطع متوسطه دوره دوم (دبیرستان) پایه دهم زمان آزمون بین 55 تا 95 دقیقه

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: مقطع : متوسطه دوره دوم (دبیرستان) | پایه : دهم |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 857

آزمون نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان آرش کتابفروش بدری - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم هندسه1 پایه دهم دبیرستان غیر دولتی پژوهندگان علم - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم هندسه1 سری اول پایه دهم دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت- خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم هندسه1 سری دوم پایه دهم دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم هندسه1 پایه دهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ - خرداد 1400 (دانلود کنید!)


میم مارکت

آزمون نوبت دوم هندسه1 پایه دهم متوسطه دوره دوم ادب - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم هندسه1 پایه دهم دبیرستان شهید عارف عارف احمدی - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان غیردولتی اسما - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان پژوهندگان علم - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان بتول السادت رضازاده - خرداد 1400 (دانلود کنید!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 857