سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی مقطع متوسطه دوره دوم (دبیرستان) پایه دوازدهم شهر : قلعه گنج

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: مقطع : متوسطه دوره دوم (دبیرستان) | پایه : دوازدهم | شهر : قلعه گنج |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 مطلب : 14

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان ام ابیها - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان فضیلت - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان عفت حیدری - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول عربی پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان فضیلت - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان بحرالعلوم - دی 99 (دانلود کنید!)


نمونه دولتی

آزمون نوبت اول عربی پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان حضرت معصومه - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول جامعه شناسی پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان احمدی روشن - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول جامعه شناسی پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان حضرت معصومه - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان ریحانه النبی - دی 99 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته انسانی دبیرستان آیت الله خامنه ی - دی 99 (دانلود کنید!)

1 2 مطلب : 14