سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوال امتحانی مقطع متوسطه دوره دوم (دبیرستان) پایه دوازدهم نوع آزمون : شبه آزمون

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: مقطع : متوسطه دوره دوم (دبیرستان) | پایه : دوازدهم | نوع آزمون : شبه آزمون |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 133

شبه آزمون ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم (دانلود کنید!)

شبه آزمون ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم (دانلود کنید!)

آزمون شبه نهایی زبان 3 دوازدهم (دانلود کنید!)

آزمون نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم (دانلود کنید!)

شبه آزمون دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی (دانلود کنید!)آزمون فلسفه2 پایه دوازدهم (دانلود کنید!)

شبه آزمون هندسه 3 پایه دوازدهم نوبت دوم (دانلود کنید!)

آزمون فلسفه2 پایه دوازدهم (دانلود کنید!)

شبه آزمون هندسه 3 پایه دوازدهم نوبت دوم (دانلود کنید!)

شبه آزمون هندسه 3 پایه دوازدهم نوبت دوم (دانلود کنید!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 133