سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوال امتحانی مقطع متوسطه دوره دوم (دبیرستان) پایه دوازدهم طراح مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی : صفحه 10

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: مقطع : متوسطه دوره دوم (دبیرستان) | پایه : دوازدهم |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مطلب : 259

آزمون نوبت اول ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته انسانی دی ماه-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم رشته انسانی دی ماه-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول جامعه شناسی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی دی ماه-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم رشته انسانی دی ماه- 98 (دانلود کنید!)آزمون نوبت اول عربی پایه دوازدهم رشته انسانی دی ماه-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت دوم جامعه شناسی پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی خرداد-98 (دانلود کنید!)

آزمون هماهنگ نوبت دوم فلسفه پایه دوازدهم رشته علوم انسانی - خرداد 99 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت اول جامعه شناسی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی استان سیستان و بلوچستان دی-98 (دانلود کنید!)

آزمون نوبت تابستان علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم رشته انسانی شهریور-98 (دانلود کنید!)

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مطلب : 259