سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

بانک اطلاعات مدارس منطقه 1 محدوده فرمانیه شهر تهران استان تهران

اینجا هستید : بانک اطلاعات مدارس :: منطقه 1 :: محدوده فرمانیه:: شهر تهران:: استان تهران
1 2 مدرسه : 19 تا

مدرسه فرهنگ نو

فرمانیه، خیابان شهید عسگریان،...

مدرسه فرهنگ نو دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه مریم ایت اللهی ، و موسس آن مینو فرهنگ دوست است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه فرهنگ نو

مدرسه سهیل

فرمانیه، دیباجی شمالی،...

مدرسه سهیل پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه جلال عسگریان، و موسس آن داریوش شفیعی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سهیل

مدرسه پیش آهنگ

فرمانیه، چهارراه کامرانیه،...

مدرسه پیش آهنگ پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه محمدرضا سلطان آبادی، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه پیش آهنگ

مدرسه تقوا

فرمانیه، خیابان شهید عسگریان،...

مدرسه تقوا دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه ناهید ناصری نژاد، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه تقوا

مدرسه آئین روشن نور

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی،...

مدرسه آئین روشن نور دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه خانم شاهرخی، و موسس آن گيتي مشحون است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه آئین روشن نور

مدرسه شوکا

خیابان فرمانیه، خیابان ثروتی،...

مدرسه شوکا دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه زهرا نیکمرد تهرانی، و موسس آن فریده اصفهانی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شوکا

مدرسه سلام

خیابان فرمانیه (شهید لواسانی)، روبروی سفارت ایتالیا،...

مدرسه سلام دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه مهین السادات ناظری، و موسس آن عالیه شفیعی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سلام

مدرسه انصار القائم

فرمانیه، شهید ثروتی،...

مدرسه انصار القائم پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه سید مسعود میری، و موسس آن علی سرمست است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه انصار القائم

مدرسه دانا

فرمانیه، خیابان بوستان،...

مدرسه دانا پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه سعید نیلی، و موسس آن احمد کیایی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه دانا

مدرسه رشد

بعد از سه راه دزاشیب، ابتدای فرمانیه غربی،...

مدرسه رشد دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه بهار میر محمد صادقی، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه رشد

مدرسه شوکا

خیابان فرمانیه، خیابان ثروتی،...

مدرسه شوکا دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شوکا

مدرسه صاحب کوثر

بلوار ارتش، شهرك قا‌ئم ،...

مدرسه صاحب کوثر پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه پیمان نور محسنی، و موسس آن جواد مجلسی راد است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه صاحب کوثر

مدرسه سهیل

فرمانیه، دیباجی شمالی،...

مدرسه سهیل پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه محمدعلی عاشوری فرد، و موسس آن داریوش شفیعی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سهیل

مدرسه رشدشماره 1

فرمانیه، خیابان وطن پور،...

مدرسه رشدشماره 1 پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه علیرضا طاهری، و موسس آن محمد میرمحمد صادقی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه رشدشماره 1

مدرسه فرهنگ نو

فرمانیه، شهید عسگریان،...

مدرسه فرهنگ نو دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 1 (محدوده فرمانیه) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه مینو فرهنگ دوست، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه فرهنگ نو
1 2 مدرسه : 19 تا