سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

بانک اطلاعات مدارس کار و دانش پسرانه منطقه 18

اینجا هستید : بانک اطلاعات مدارس :: کار و دانش :: پسرانه :: منطقه 18
1 مدرسه : 7 تا

مدرسه شهید باهنر 1

آیت اله سعیدی، روبروی سه راه فلاح،...

مدرسه شهید باهنر 1 پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید باهنر 1

مدرسه فارابی

انتهای خلیج فارس ،شهرک مفید،...

مدرسه فارابی پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه فارابی

مدرسه علی نقی غیاثی

شهرک ولی عصر،خیابان سپیده جنوبی،...

مدرسه علی نقی غیاثی پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه علی نقی غیاثی

مدرسه تلاش

میدان معلم، خیابان تختی،...

مدرسه تلاش پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه تلاش

مدرسه سمائیان

شادآباد ،15متری اول روبروی،...

مدرسه سمائیان پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سمائیان

مدرسه جهاد

میدان معلم، خیابان تختی،...

مدرسه جهاد پسرانه (مشارکت مردمی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه جهاد

مدرسه باهنر 2

آیت اله سعیدی، روبروی سه راه فلاح،...

مدرسه باهنر 2 پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 18 در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه باهنر 2
1 مدرسه : 7 تا

مدرسه مشکوه

یادگارجنوب، بلوارخرمرودی، خیابان شهید ابراهیمی، انتهای الوند۳

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه مشکوه